Ringriderlotteri 2019

 

Skovby & Omegns ringriderforening sælger alle 3 festdage lodsedler til ringriderlotteriet. Der er mange gode præmier at vinde. 
1. Præmie: Gavekort til BG Busrejser til en værdi á 4000 kr. 

Køb din lodseddel til årets ringriderlotteri. 

1 lod: 10 kr. 
12 stk: 100 kr. 

De udtrukne numre offentliggøres søndag d. 4 august 2019 kl 18:00 på festpladsen, samt i ugeavisen og på hjemmesiden: www.skovby-ringridning.dk